Očné vyšetrenia

                                                      základné očné vyšetrenie                      40 €

                                                      vnútroočný tlak                                        10 €

                                                      predný segment                                     25 €

                                                      očné pozadie                                          25 €

                                                     gonioskopia                                              15 €

                                                     refrakcia + predpis okuliarov                   25 €

                                                     vyšetr. pri zápale PS+2 kontroly               30 €

                                                     kontrola pri zápale ZS                               10 €

                                                    cudzie teleso na roh.+ extrakcia+ko         40 €

                                                    suché oko / prestrek slzných ciest           20 €

                                                    1.aplik.KŠ+vyšetr.+skúš.KŠ                         40 €

 Estetické operácie

                                                   elektrokoagulácia verúk do 5 ks               20 €

                                                   kryopexia veruky                                         15 €

                                                   operácia chalazea                                      50 €

                                                   vybratie znamienka ( cena bez hist.)  cca 60 €

                                                   xantelazma 1 strana                                    60 €

                                                   privrátený,odvrátený okraj viečok            120 €

                                                   plastická operácia viečok                 490-730 €

                                                   konzultácia                                                   10 €

                                                   príplatok mimo ambulantných hodín          10 €

Aplikácia Botoxu 


                                                     čelo                                                           140 €

                                                     medziobočie                                            140 €

                                                      okolie očí                                                 150 €

                                                     čelo+medziobočie                                   250 €

                                                     čelo+medziobočie+oči                            380 €

                                                     nadmerné potenie (čelo,dlane,nohy) od 335 €

Výplňové materiály

 (materiál + zákrok + 1 korekcia)

                                                    Esthelis Soft 1.0ml                                   240 €

                                                    Esthelis Basic 1.0ml                                 275 €

                                                    Fortelis Extra 1.0ml                                  305 €

                                                    Mesolis 14mg 1.0ml                                  140 €

                                                    Mesolis +18mg 1.0ml                                180 €

                                                    Juvederm Ultra 2 0.55ml                        205 €

                                                    Juvederm Ultra 3 0.55ml                        225 €

                                                    Juvederm Ultra 4 0.8ml                           295 €

                                                    Mesolift HK ( krk alebo dekolt)                135 €

                                                    Mesolift HK ( krk + dekolt)                       235 €

                                                    injekčná anestéza                                      15 €

                                                   aplikácia Emla krému 1 lokalita                    5 €

                                                   konzultácia                                                   10 €

                                      Ceny vytvorené firmou LUVAL spol. s r.o. Cenník výkonov v EUR

                                            Niesme zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poistovne.