Entropium

Entropium

Otočenie okraja dolného viečka dovnútra smerom k oku. Riasy sa dotýkajú rohovky, čo spôsobuje dráždenie a slzenie. Cielom operácie je obnovenie normálneho postavenia okraja dolného viečka.